Miễn phí vận chuyển toàn quốc

TTV94 SALE- XÁM TRO - XÒE PHỐI NÚT TAY NHÚNG BÈO C.T

SKU:SP005540 Hết hàng
365,000₫

Mô tả

CHẤT LIỆU VẢI :: 

TẰM Ý + THUN COTTON LOẠI 1

 TTV94 SALE- XÁM TRO - XÒE PHỐI NÚT TAY NHÚNG BÈO C.T
 TTV94 SALE- XÁM TRO - XÒE PHỐI NÚT TAY NHÚNG BÈO C.T
 TTV94 SALE- XÁM TRO - XÒE PHỐI NÚT TAY NHÚNG BÈO C.T
 TTV94 SALE- XÁM TRO - XÒE PHỐI NÚT TAY NHÚNG BÈO C.T